Trà Sông Quê – Đặc sản Trà Thái Nguyên

Văn phòng: Tổ 20, Đường Hùng Vương, P.Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 6 252 252

Email: lienhe@trasongque.com

Website: http://trasongque.com/